Reáchtáil FK Bearing Group cruinniú den Choiste riaracháin an 12 Meitheamh, 2016.  Le linn an chruinnithe seo, d’eisigh FK Suíomh Straitéiseach na cuideachta, cultúr na cuideachta i ngnáthchúrsa nua, agus cúrsa gníomhaíochta: Dírithe ar Chustaiméirí, is é Macántacht an chéad áit, Lean Innovation, Bí freagrach as na torthaí.